Gå til hovedinnhold

Figur

Tabell 4.2. Fiskedata og fettsyreprofiler i gonadene fra torsk (hunn- og hannfisk) fanget på gytefeltene på Smøla i 2018. Prøvene er klassifisert ut fra deres FATM i leveren i tre grupper: bentisk diett, pelagisk diett og laksefôrdiett.
Figur file_html_6994e4e5be21d729.jpg