Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17. Båtene som ble benyttet til yngelundersøkelsene: Targa 27 følgebåt til venstre og arbeidsbåt Øien 580 med 50 Hk Honda utenbordsmotor til høyre (van der Meeren 2019).
Figur file_html_74db6f3e7abf6695.jpg