Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Sammenheng mellom andel egg i en prøve i torskestørrelse og andel hyse- og torskeegg i prøvene fra DNA-analysene, for alle prøver der mer enn 80 % av eggene ble analysert og bestemt til art. En p-verdi på mindre enn 0,05 angir statistisk signifikans.
Figur file_html_c35334d5e252dd7e.jpg