Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7: Kvikksølvkonsentrasjon i filet (a), lever (b) (mg/kg v.v.) og fettinnhold i lever (c) (%) i hyse individprøver (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per stasjon. Firkant, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; trekant, median.
Figur 7 combined Kvikksølv sesong.png