Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21: Konsentrasjoner trans-nonachlor og cis-heptachlor epoxide i samleprøver av lever av hyse (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per stasjon. Gjennomsnitt: firkant; konfidensintervall: strek. Tallene er beregnet som upperbound. Stasjonene er nummerert med et system som speiler breddegrad (fra sør (1: Skagerrak, 2-10: Nordsjøen, 11-17: Norskehavet, 18-29 Barentshavet) og dersom stasjonen ligger i åpent hav (.1), ved kysten (.2) eller i en fjord (.3), se også tabell 4 og figur 1.
Heptachlor_korrigert_2021_06_16.png