Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2: Antall hyser (Melanogrammus aeglefinus) analysert i basisundersøkelse for fremmedstoffer (2015-2019), per intervall av hel lengde av fisken (<31, 31-40, 41-50, 51-60, >60) i de fire havområdene Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Figur file_html_2fa7a3d08120a11e.jpg