Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10: Arsenkonsentrasjoner (mg/kg v.v.) i hyse (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per årstid. Horisontal strek, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; +, median. Lever, brunt; filet, grønt.
Figur file_html_396294c585f753f3.png