Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4: Spredningsplott for alder (år, y-akse) mot hel lengde (cm, x-akse) for individuelle hyser, inndelt etter av havområdene Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Resultat av lineær regresjon er vist.
Figur file_html_3c54ab1b5ae71497.png