Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12: Total As i lever og filet og uorganisk As i filet (y-akse) gruppert etter konsentrasjon på total As i filet av hyse (x-akse; Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per totalarsen konsentrasjon i filet i 3 mg intervaller. Firkant, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; +, median. Totalarsen lever, brunt, mg/kg; totalarsen filet, grønt, mg/kg, uorganisk arsen filet, blått, µg/kg. Y-aksen: t-arsen i lever (mg/kg, brunt), t-arsen i filet (mg/mg, grønt) og uorganisk arsen i filet (µg/kg, blått). X-aksen: gruppetilordning i forhold til t-arsen i filet. Første gruppe: gjennomsnittsverdier av prøvene med t-arsen under 3 mg/kg, andre gruppe mellom 3 og 6 mg/kg, o.s.v..
Figur file_html_451583b64ed72cd1.png