Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15: Konsentrasjoner av diverse grunnstoff (mg/kg v.v.) i filet og lever av hyse (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, havområde. Firkant, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; +, median . 1, Nordsjøen og Skagerrak; 2, Norskehavet, 3. Barentshavet. Datasett med under 15 % verdier over LOQ er ikke vist. Dette gjelder Ag, Co, Mo, og Ni i filet.
Figur file_html_5aabafcbaa2373f6.png