Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1: Røde stjerner: Fangstposisjoner der om lag 25 hyser (Melanogrammus aeglefinus) ble prøvetatt for analyse for fremmedstoffer, i perioden 2015-2019. Tallene i figuren viser til nummereringen i tabell 4. Stasjonene er systematisk nummerert i stigende rekkefølge fra sør mot nord (1: Skagerrak, 2-10: Nordsjøen, 11-18: Norskehavet, 19-29 Barentshavet). Tallet etter punktum viser til åpent hav (1), ved kysten (2) eller i en fjord (3). Svart: Stasjonsnummer (se Figur 1), Område (N; antall fisk). Fargekode: Brunt, høst (september-november) ; blått, vinter (januar-februar) ; grønt, vår/sommer (mai-juli ±5 dager): Bredde (grad; minutt; nord) lengde (grad; minutt; øst) år. * ikke vist på kart i figur 1.
Figur file_html_66cb5a46d0a924b8.png