Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3: Spredningsplott for vekt (g, y-akse) mot lengde (cm, x-akse) for individuelle hyser, inndelt etter havområdene Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Resultat av lineær regresjon er vist.
Figur file_html_8a082c0e4b088b31.jpg