Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8: Konsentrasjoner av kvikksølv (mg/kg v.v.) i hysefilet (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per havområde og fangstår. Firkant, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; trekant, median. Tall over boksene viser antall fisk N.
Figur file_html_c0a67c6a94ec17ed.png