Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19: Konsentrasjoner av sum HBCD (alfa, beta og gamma; µg/kg v.v.) i samleprøver av lever av hyse (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, delt opp etter sør (venstre) og nord (høyre) for 62 °N. Firkant, gjennomsnitt; trekant, median; standardfeil, feilfelt.
Figur file_html_e76ad00ca4c8023.png