Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9: Totalarsen-konsentrasjon (mg/kg v.v.) i hyse (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per stasjon. Firkant, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; +, median. Lever, brunt; filet, grønt. Stasjonene er nummerert i stigende rekkefølge fra sør mot nord (1: Skagerrak, 2-10: Nordsjøen, 11-17: Norskehavet, 18-29 Barentshavet) og angir om stasjonen ligger i åpent hav (.1), ved kysten (.2) eller i en fjord (.3), se også tabell 4 og figur 1.
Figur file_html_ee11c0ae5acc3720.png