Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 30 . Prosent tarebiomasse i trålfeltene 416B og 417C per år ut fra tilgjengelig ressurser i trålfeltene (modellert med biomassemodellen) kombinert med restitusjonshastigheten fra overvåkingsstasjoner i Møre og Romsdal og Trøndelag.
Capture.PNG