Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Resultater fra spredningsmodell for drift av egg (røde prikker) etter 10 dager (venstre figur) og 30 dager(høyre) som starter drift fra gyteområdene ved Vikna (markert med blå pil).
Figur file_html_cc6738f786a6d0dd.png