Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_1475eb2bed9c6fac.png