Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 36. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret/sjørøye med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_1ee5e66aa74c819c.png