Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 28. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_2335c07cebd2daf8.png