Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 44. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret/sjørøye med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_25a0998ba7285cc3.png