Gå til hovedinnhold

Figur

Figur D11. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for sjøørret/sjørøye fanget på stasjonene i PO11 beregnet enten ved å bare inkludere fisk < 150 g, eller all sjøørret/sjørøye fanget.
Figur file_html_2aff88c8bc6ba5ce.png