Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Snitt antall lakselus normalisert til 14 dager på vaktburene i Hardangerfjorden 2018-2021. Punktene viser burposisjonene, grønt angir < 2, gult 2-6 og rødt > 6 lus/fisk.
Figur file_html_3db86c6ef313d4b5.png