Gå til hovedinnhold

Figur

Figur D13. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for sjøørret/sjørøye fanget på stasjonene i PO13 beregnet enten ved å bare inkludere fisk < 150 g, eller all sjøørret/sjørøye fanget.
Figur file_html_440f1603e963ac3a.png