Gå til hovedinnhold

Figur

Figur B7. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for sjøørret fanget på stasjonene i PO7 beregnet ved å benytte standard (sirkler), lav (trekanter) eller høy (firkanter) toleransegrenser (Tabell B1). Alle beregningene er basert på all sjøørret/sjørøye fanget.
Figur file_html_466846e56a9ca725.png