Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_47cf67c034c08c68.png