Gå til hovedinnhold

Figur

Figur B5. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for sjøørret fanget på stasjonene i PO5 beregnet ved å benytte standard (sirkler), lav (trekanter) eller høy (firkanter) toleransegrenser (Tabell B1). Alle beregningene er basert på all sjøørret/sjørøye fanget.
Figur file_html_48d9100f6ff64f77.png