Gå til hovedinnhold

Figur

Figur D10. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for sjøørret/sjørøye fanget på stasjonene i PO10 beregnet enten ved å bare inkludere fisk < 150 g, eller all sjøørret/sjørøye fanget.
Figur file_html_58170be51ba2a5c2.png