Gå til hovedinnhold

Figur

Figur D5. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for sjøørret/sjørøye fanget på stasjonene i PO5 beregnet enten ved å bare inkludere fisk < 150 g, eller all sjøørret/sjørøye fanget.
Figur file_html_6de21e8c15d7a2c1.png