Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Snitt antall lakselus normalisert til 14 dager på laks i vaktburene i Boknafjorden 2021. Punktene viser burposisjonene, grønt angir < 2, gult 2-6 og rødt > 6 lus/fisk.
Figur file_html_6ec1329be0dc5fe7.png