Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 34. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret/sjørøye med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_8c1a6df0b39749c1.png