Gå til hovedinnhold

Figur

Figur D9. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for sjøørret/sjørøye fanget på stasjonene i PO9 beregnet enten ved å bare inkludere fisk < 150 g, eller all sjøørret/sjørøye fanget.
Figur file_html_905559e4d86b1912.png