Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 40. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret/sjørøye med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_90fbf5c334e05c49.png