Gå til hovedinnhold

Figur

Figur C1. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for trålfanget laks i Boknafjorden 2017-2021 beregnet ved å benytte standard (sirkler), lav (trekanter) eller høy (firkanter) toleransegrense slik de er definert i tabell C1.
Figur file_html_92db1683a656b8d0.png