Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 42. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret/sjørøye med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_9534e0d0186c08cc.png