Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A5. Venstre panel i figurene viser størrelsesfordelingen som andel av all fisk fanget av umerket laks, høyre panel tilsvarende for umerkede (røde areal, tagged = 0) og merkede (blå areal, tagged = 1) fanget med trål i Trondheimsfjorden for årene 2017-2020. Stiplete linjer markerer 50 (ny grense) og 100 g (tidligere grense).
Figur file_html_9be3212660c3470d.png