Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Områdene trålt etter utvandrende postsmolt laks i Boknafjorden, innsatsen i område 1 og 2 er identisk (hver med 3 dager/uke), noe lavere i område 3 (1 dag/uke), samt kumulativ fangst av utvandrende postsmolt av laks i hvert fangstområde.
Figur file_html_a2a6ebad671814b2.png