Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_a3863b6c39e955aa.png