Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Områdene trålt etter utvandrende postsmolt laks i Sognefjorden, høyest innsats i område 1 (5 dager/uke), lavere i område 2 og 3 (1 dag/uke), samt kumulativ fangst av utvandrende postsmolt av laks i hvert fangstområde.
Figur file_html_a5b6fa0a86c37869.png