Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på rusefanget vill postsmolt av laks i Herdlafjorden (øverst) og Måløy i Nordfjord (nederst). Antall undersøkt hver uke er angitt i figuren. Merk lavt antall enkelte uker.
Figur file_html_b7d7b235c0003838.png