Gå til hovedinnhold

Figur

Figur C3. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for trålfanget laks i Sognefjorden 2017-2021 beregnet ved å benytte standard (sirkler), lav (trekanter) eller høy (firkanter) toleransegrense slik de er definert i tabell C1.
Figur file_html_be1d48e362d78d7.png