Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 32. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_d2c7aba1e0de82f5.png