Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 23. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_e26567e4e48979d1.png