Gå til hovedinnhold

Figur

Figur B10. Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller for sjøørret/sjørøye fanget på stasjonene i PO10 beregnet ved å benytte standard (sirkler), lav (trekanter) eller høy (firkanter) toleransegrenser (Tabell B1). Alle beregningene er basert på all sjøørret/sjørøye fanget.
Figur file_html_e69a717431e6dc17.png