Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 38. Estimert luseindusert dødelighet på rusefanget sjøørret/sjørøye med 95% konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget og alle lusestadier.
Figur file_html_ea907c5ac75ca4d2.png