Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Kart med estimert dødelighet på utvandrende postsmolt av laks i 2020 (venstre) og 2021 (høyre). Estimatene er kategorisert i lav dødelighet (<10%; grønn), moderat dødelighet (10-30%; gul) og høy dødelighet (>30%; rød).
Capture3.PNG