Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Topp: ROC-kart som viser områder med lavt, moderat og høyt smittepress for fisk som står i området i 30 dager fra tidspunktet for 50% smoltutvandring i produksjonsområde 2, i 2020 (venstre) og 2021 (høyre). Blå stjerner viser posisjon til lakseelver. Midten : Serie av ROC-indekser beregnet for glidende 30 dagers perioder fra 15.april til 1.juli, i 2020 (venstre) og 2021 (høyre). Grønt skravert område indikerer smoltutvandringsperioden. Vertikal grønn linje marker tidspunktet for antatt 50% utvandring, og det er det tidspunktet som har benevningen ROC-indeks perioden i denne rapporten. Bunn: Estimert ROC-indeks i produksjonsområde 2 i perioden 2012 – 2021.
Capture9_2.PNG