Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Topp: Kart over Relative Operating Characteristic (ROC) som viser områder med lavt, moderat og høyt smittepress for fisk som står i området i 30 dager fra tidspunktet for 50% smoltutvandring i produksjonsområde 1, i 2020 (venstre) og 2021 (høyre). Blå stjerner viser posisjon til lakseelver. Bunn: Serie av ROC-indekser beregnet for glidende 30 dagers perioder fra 15.april til 1.juli, i 2020 (venstre) og 2021 (høyre). Grønt skravert område indikerer smoltutvandringsperioden. Vertikal grønn linje markerer tidspunktet for antatt 50% utvandring, og det er dette tidspunktet inkludert de påfølgende 30 dager som har benevningen ROC-indeks perioden i denne rapporten.
figur 2.PNG