Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Fordeling av lus på virtuell postsmolt i årene 2012 til 2021. Beregningen er ikke vektet etter elvenes potensielle smoltproduksjon. Boks viser antall lus på 25-75% av fisken, streker 5-95%. Orange linjer viser median antall lus på fisken. De stiplede linjene viser de antatte tålegrensene for 20% og 100% dødelighet fra Taranger mfl. 2015.
Figur file_html_7f7325dee184f5a0.png