Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Antall deteksjoner på gardinene i Høgsfjorden (venstre figur) og i ytre Boknafjord (høyre figur) for laks som er merket i Dirdalselven. Merk ulik symbolforklaring i figurene. Tomme sirkler indikerer lyttebøyer uten deteksjoner. Tapte lyttebøyer er ikke vist.
Dott Dirdal.png